Spinner

Kadr İnzibatçılığı

"Solid Legal” MMC-nin əməkdaşları tərəfindən göstərilən kadr inzibatçılığı xidmətləri bunlardır:

  1. İşə qəbul prosesi

  2. İşə qəbulun rəsmiləşdirilməsi xidmətləri

  3. Elektron hökumət portalı ilə işin həyata keçirilməsi xidmətləri

  4. Tibbi müayinə və sığorta ilə bağlı xidmətlər

  5. Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin rəsmiləşdirilməsi xidmətləri

  6. Struktur bölmələr üzrə əsasnamə, təlimat və prosedurların hazırlanması və təsdiq edilməsi, şirkət əməkdaşlarının həmin sənədlərlə tanışlığının təmin edilməsi

  7. Əmrlərin düzgün tərtibatı, reyestri və icrasına nəzarət mexanizmi

  8. Arxiv işinin təşkili sahəsində xidmətlərin göstərilməsi

  9. Kadr auditinin aparılması və nəticələri barədə ətraflı hesabatın hazırlanması və sifarişçiyə təqdim edilməsi

  10. Kadr auditi zamanı aşkar olunmuş çatışmazlıqların aradan qaldırılması və ya bu istiqamətdə tövsiyə və təkliflərin verilməsi